Điểm nổi bật của hệ thống phần mềm dược phẩm

đăng ký demo thực tế

Quản lý dữ liệu khách hàng

 

đăng ký demo thực tế

SMS, Email Marketing

đăng ký demo thực tế

quản lý công việc

đăng ký demo thực tế

Tích hợp tổng đài ip

đăng ký demo thực tế

Quản lý hợp đồng

đăng ký demo thực tế

thống kê báo cáo từ phần mềm crm dược phẩm

đăng ký demo thực tế